میز هیدرولیکی دستی مدل SPA500

گروه : میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت 350 الی 500 کیلوگرم

(lift table) میز هیدرولیکی دستی

500 ظرفیت (kg)
900 حداکثر ارتفاع بالابری (h12(mm
340 حداقل ارتفاع میز (h13(mm
560 ارتفاع بالابری (h3(mm
855×500×50 ابعاد میز (l×b5×s(mm
970 ارتفاع کل (h14(mm
925 طول کل دستگاه (l1(mm
≤ 32/ ≤ 45 تعداد کورس پدال برای حداکثر ارتفاع
127 قطر چرخ (d(mm
82/87 وزن (kg)
950×530×390 ابعاد کارتن (mm)