میز هیدرولیکی دستی مدل SPS350

گروه : میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت 350 الی 500 کیلوگرم

(lift table) میز هیدرولیکی دستی

350 ظرفیت (kg)
1300 حداکثر ارتفاع بالابری (h12(mm
350 حداقل ارتفاع میز (h13(mm
950 ارتفاع بالابری (h3(mm
910×500×50 ابعاد میز (l×b5×s(mm
970 ارتفاع کل (h14(mm
980 طول کل دستگاه (l1(mm
≤ 60 تعداد کورس پدال برای حداکثر ارتفاع
127 قطر چرخ (d(mm
105 وزن (kg)
1010×530×390 ابعاد کارتن (mm)