جک پالت مدل BFW

گروه : جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

(pallet truck)جک پالت با عرض زیاد
 


موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت مناسب برای حمل پالت های با ابعاد بزرگ

1500 ظرفیت (kg)
Φ 200/180 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 80/Φ 74 قطر چرخ شاخک (mm)
85/75 حداقل ارتفاع شاخک ها (mm)
830 فاصله بیرونی دو شاخک (mm)
200/190 ارتفاع کل بالابری (mm)
431.5/421.5 ارتفاع بدون دسته (mm)
1150/1220 طول شاخک (mm)
100 وزن دستگاه (kg)