جک پالت مدل BFG

گروه : جک پالت (پالت تراک) ضد زنگ

(pallet truck)پالت تراک گالوانیزه
 


موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت پالت تراک گالوانیزه مناسب برای کارخانجات مواد غذایی ،دارویی ،بهداشتی و ...

2500 ظرفیت (kg)
65-80 وزن خالص (Kg)
Φ 200 /Φ 180 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 80/ Φ 74 قطر چرخ شاخک (mm)
115 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
1224 ارتفاع کل با دسته (h14(mm
85/75 حداقل ارتفاع شاخک ها (h13(mm
1533/1603 طول کل دستگاه (l1(mm
45/160/1150 (1220) ابعاد شاخک S/e/l
520/550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
40/30 ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین (m2(mm
1733/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
1783/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 80 (Ast(mm
1266/1336 شعاع گردش (Wa(mm