جک پالت مدل BFB

گروه : جک پالت (پالت تراک) خاص

(pallet truck)جک پالت ترمزدار
جک پالت ترمزدار
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت مجهز به سیستم ترمز جهت متوقف نمودن و یا بارگیری در مسیرهای شیب دار
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت کفشک های ترمز در داخل هر دو چرخ فرمان قرار گرفته است
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت اهرم ترمز در بالای دسته قرار گرفته و ارتباط آن با چرخ ها قابل تنظیم می باشد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت با مهارت و چابکی شاخک ها را زیر پالت های با وزن کم قرار دهید
2500 ظرفیت (kg)
65-85 وزن خالص (Kg)
Φ 200 /Φ 180 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 80/Φ 74 قطر چرخ شاخک (mm)
115 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
1224 ارتفاع کل با دسته (h14(mm
85/75 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
1533/1603 طول کل دستگاه (l1(mm
45/160/1150 (1220) ابعاد شاخک S/e/l
550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
40/30 ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین (m2(mm
1733/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
1783/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1266/1336 شعاع گردش (Wa(mm