جک پالت مدل BFT

گروه : جک پالت (پالت تراک) خاص

(pallet truck)جک پالت با حرکت متقاطع
ظرفیت:2500 کیلوگرم
__________________________________
جک پالت،فروش جک پالت،خرید جک پالت،انواع جک پالت،جک پالت ترمز دار،پالت تراک،جک پالت دستی،لیفتراک دستیجک پالت با حرکت متقاطع
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت طراحی شده برای جابه جایی بار های طویل در راهرو های باریک
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت حرکت متقاطع بعد از رسیدن ارتفاع جک پالت به 180 میلی متر (بعد از 8 کورس حرکت دسته ) گردش 90 درجه دسته جک پالت شروع می گردد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت حرکت متقاطع انعطاف و موارد کاربردی جک پالت را توسعه می دهد.
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت ظرفیت : در حالت عادی 2500 کیلوگرم و در حالت حرکت متقاطع 1500 کیلوگرم
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت ظرفیت 3000 کیلوگرم قابل سفارش می باشد

2500/2500(Traverse) ظرفیت (kg)
65-85 وزن خالص (Kg)
Φ 200 /Φ 180 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 80/Φ 74 قطر چرخ شاخک (mm)
115 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
1224 ارتفاع کل با دسته (h14(mm
85/75 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
1533/1603 طول کل دستگاه (l1(mm
45/160/1150 (1220) ابعاد شاخک S/e/l
520/550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
40/30 ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین (m2(mm
1733/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
1783/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1266/1336 شعاع گردش (Wa(mm