جک پالت مدل BFR

گروه : جک پالت (پالت تراک) خاص

(pallet truck)جک پالت با تکیه گاه
 
        
      
موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت جک پالت BFR مجهز به تکیه گاه بار می باشد تا از افتادن بارها جلوگیری نماید و مناسب برای جابه جایی بارهای حجیم می باشد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت قابل سفارش در ابعاد و ظرفیت های متفاوت
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت قابل سفارش با چرخ های PU ,NYLON ,RUBBER

2500 ظرفیت (kg)
Φ 200 /Φ 180 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 80/Φ 74 قطر چرخ شاخک (mm)
85/75 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
520/550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
200/190 ارتفاع کل بالابری (mm)
431.5/421.5 ارتفاع بدون دسته (mm)
1150/1220 طول شاخک (mm)
95/105 وزن دستگاه (kg)