جک پالت مدل BFJ

گروه : جک پالت (پالت تراک) خاص

(pallet truck)جهت حمل بارهای مدور
 

موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت جک پالت BFJ وسیله ای است مناسب برای حمل رل ها و اجسام مدور

1000 ظرفیت (kg)
135 وزن خالص (Kg)
Φ 200 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 80 قطر چرخ شاخک (mm)
˜ حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
965 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
˜ ارتفاع کل بالابری (mm)
431.5 ارتفاع بدون دسته (mm)
˜ طول شاخک (mm)
Φ 750 /Φ 1200 قطر رل (mm)
˜ عرض کل (mm)
1150 طول شاخک (mm)
˜ کمترین عرض شاخک (mm)