استکر دستی مدل SDJAS500 با ظرفیت 500 کیلوگرم

گروه : استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

(stacker)استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:500 کیلوگرم
_____________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی

مزایای استکر دستی با ظرفیت 500 کیلوگرم و شاخک قابل تنظیم و پایه های عریض:

ارتفاع بالابری : 160 سانتی متر
برای مشاهده استکر های دستی دیگر بر روی لینک های زیر کلیک کنید:
استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم
استکر دستی با ظرفیت 500 الی 1000 کیلوگرم
استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم


500 ظرفیت (kg)
70 حداقل ارتفاع شاخک (mm)
1500 عرض کل (mm)
1340/1600 طول کل (mm)
217 وزن خالص (kg)
500 مرکز ثقل (c(mm
2000 ارتفاع دستگاه(شاخک پایین) (h1(mm
1600 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
2100 ارتفاع دستگاه(شاخک بالا) (h4(mm
48/100/800(1160) ابعاد شاخک (S/e/l(mm
745 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
25 پایین ترین نقطه بدنه (m1(mm
1975 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
1915 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1200 شعاع گردش (Wa(mm
کنترل دستی سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (mm/s)
25 سرعت بالابری،بدون بار/ با بار (mm/s)