استکر دستی مدل SDJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم

گروه : استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

(stacker) استکردستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

استکر دستی با شاخک قابل تغییر


1500 ظرفیت (kg)
500 مرکز ثقل (c(mm
280 وزن خالص (Kg)
2090 ارتفاع دستگاه(شاخک پایین) (h1(mm
1600 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
2150 ارتفاع دستگاه(شاخک بالا) (h4(mm
90 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
1380/1640 طول کل (l1(mm
1000 عرض کل (b1(mm
30/100/800(1060) ابعاد شاخک (s/e/l(mm
200~950 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
25 پایین ترین نقطه بدنه (m1(mm
1915 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
1910 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1235 شعاع گردش (Wa(mm
25 سرعت بالابری،بدون بار/ با بار (mm/s)
کنترل دستی سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (mm/s)