بشکه گیر مدل DL300

گروه : بشکه گیر

(drum loader)بشکه گیر

  
  موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت حمل و جابه جایی انواع بشکه بر روی سطح زمین


300 ظرفیت (Q(kg
580 قطر بشکه
957 حداکثر ارتفاع بشکه (mm)
832 حداقل ارتفاع بشکه (mm)