نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > میز هیدرولیکی > میز هیدرولیکی متحرک > میز هیدرولیکی دستی تا ظرفیت 300 کیلو گرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS150
میز هیدرولیکی دستی مدل SPS150


گروه : میز هیدرولیکی دستی تا ظرفیت 300 کیلو گرم

(lift table) میز هیدرولیکی دستی
ظرفیت:150 کیلوگرم
___________________________________
میز هیدرولیکی،بالابر هیدرولیکی،هیدرولیک،بالابر،خرید میز،میز بالابر،میز کارگاهی،ساخت بالابر هیدرولیکی

150 ظرفیت (kg)
1100 حداکثر ارتفاع بالابری (h12(mm
302 حداقل ارتفاع میز (h13(mm
798 ارتفاع بالابری (h3(mm
700×450×35 ابعاد میز (l×b5×s(mm
921 ارتفاع کل (h14(mm
773 طول کل دستگاه (l1(mm
≤ 30 تعداد کورس پدال برای حداکثر ارتفاع
100 قطر چرخ (d(mm
64 وزن (kg)
800×480×300 ابعاد کارتن (mm)محصولات مرتبط