نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > میز هیدرولیکی > میز هیدرولیکی متحرک > میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت 350 الی 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SPT500
میز هیدرولیکی دستی مدل SPT500


گروه : میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت 350 الی 500 کیلوگرم

(lift table) میز هیدرولیکی دستی
ظرفیت:500 کیلوگرم
___________________________________
میز هیدرولیکی،بالابر هیدرولیکی،هیدرولیک،بالابر،خرید میز،میز بالابر،میز کارگاهی،ساخت بالابر هیدرولیکی

500 ظرفیت (kg)
900 حداکثر ارتفاع بالابری (h12(mm
310 حداقل ارتفاع میز (h13(mm
590 ارتفاع بالابری (h3(mm
1600×800×50 ابعاد میز (l×b5×s(mm
970 ارتفاع کل (h14(mm
___ طول کل دستگاه (l1(mm
___ تعداد کورس پدال برای حداکثر ارتفاع
127 قطر چرخ (d(mm
136 وزن (kg)
1700×810×330 ابعاد کارتن (mm)

 
موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت دارای سطح وسیع تر
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت پایین آمدن با اهرم دستی


محصولات مرتبط