نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > استکر برقی > استکر تمام برقی > استکر با ارتفاع بالابری بیش از 3/5 متر
استکر با ارتفاع بالابری بیش از 3/5 متر
استکر 1/5 تن مدل CDD1545
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 4/5 متر با شاخک ثابت
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/5 تن مدل CDD1553
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/3 متر با شاخک ثابت
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/5 تن مدل CDD1558
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/8 متر با شاخک ثابت
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/5 تن مدل CTD1545
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 4/5 متر و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/5 تن مدل CTD1553
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/3 متر و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/5 تن مدل CTD1558
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/8 متر و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 2 تن مدل CDD2045
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 4/5 متر و شاخک ثابت
ظرفیت:2000 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 2 تن مدل CDD2053
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/3 متر با شاخک ثابت
ظرفیت:2000 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 2 تن مدل CDD2055
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/5 متر و با شاخک ثابت
ظرفیت:2000 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 2 تن مدل CDD2058
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری 5/8 متر با شاخک ثابت
ظرفیت:2000 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/6 تن مدل CDD 16-950
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر ،مجهز به فرمان برقی و شاخک ثابت
ظرفیت:1600 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/6 تن مدل CDD 16-960
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر،مجهز به فرمان برقی و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1600 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقیAC مدل CDD12-970
(stacker) استکر تمام برقی با وزنه ی تعادلی و بدون پایه شاخک
ظرفیت:1200 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک


صفحه : 1  
صفحه اصلی | مشتریان ما | اخبار | نسخه آزمایشی سایت جدید | نقشه سایت  | شرایط گارانتی TMS | سوالات متداول | راهنمای استفاده از سایت
© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک، جک پالت می باشد.